Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

השווית הדעות בין הורים

הרב אליקים לבנון

על ההורים לשמור על דעה אחידה, בעיקר מול הילדים, גם בנושאים עליהם הם חלוקים. זהו עיקרון חשוב מאוד גם בזוגיות וגם בחינוך הילדים.

מומלצים