Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

תקשורת מקרבת

הרב אליקים לבנון

שיעורו של הרב אליקים לבנון, "תקשורת מקרבת", על התקשורת והשיחה שבין בני הזוג. שודר בשידור חי מרחבת בהכ"נ רחמי תרצה, אלון מורה, בשיתוף ועדת תרבות, אלון מורה.

מומלצים