Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

צניעות בלבוש

הרב אליקים לבנון

האם לעמוד על שלנו או להיכנע לה?

שאלה

שלום כבוד הרב,

בתנו בת ה-16 מבקשת ממני לקנות לה בגדים שלדעתי אינם צנועים. הסברתי לה את החשיבות של צניעות בלבוש, אולם היא מתעקשת וטוענת שהבגדים שאני מציעה לה הופכים אותה למכוערת, ורק בבגדים שהיא בוחרת היא נראית יפה. האם לעמוד על שלנו או להיכנע לה?

תשובה

שאלתך מורכבת מכמה נושאים ואשתדל להתייחס אחת לאחת:

הנושא הראשון, שאלת הצניעות בלבוש. יש לדעת שצניעות בנויה משני רבדים: הרובד ההלכתי והרובד הרגשי. ברובד ההלכתי, הייתי ממליץ לעמוד בקשר עם תלמיד חכם אשר יסייע לכם כהורים לסמן בדייקנות מהן הדרישות ההלכתיות כדי שלא תעמדו במצב מביך, בו את קבעת לבתך שבגד מסוים אינו צנוע והיא פנתה לתלמיד חכם אשר קבע שהבגד עונה לקריטריונים ההלכתיים. למעשה, בכל דיון מקצועי לא כדאי להיכנס לעימות מול הילדים, אלא למסור זאת לגורם המוסמך. כמו שבמקרה שתתעורר בעיה רפואית, תלכו לרופא לקבל חוות דעת.

ומכאן אני עובר לרובד הרגשי. יתכן שגם כשיתברר לך שלבוש מסוים עומד בגדרי ההלכה, עדיין לא תנוח דעתך ותרגישי קושי בכך מתוך הרגשה שלטעמך הבגד אינו צנוע, כפי שכתבת בשאלתך. כאן אין מנוס ואת כאמא חייבת לכבוש את הרגשות ולהניח לבתך לקנות את הבגד אשר, כאמור, מתאים להלכה למרות שאינו מתאים להרגשה.

הנושא השני הקשור לשאלה הוא: ערכו של היופי אצל אישה או נערה.
חכמים קבעו שבעל צריך לשמח את אשתו בבגדים נאים (פסחים ק"ט, רמב"ם יו"ט ו', שו"ע או"ח תקכ"ט). מכאן שהיופי וההופעה החיצונית אצל כל אישה הוא גורם רב משמעות. אסור ליצור אצל בנותינו תחושה שתורה ויופי סותרים זה את זה. לכן, גם אם הבירור ההלכתי מעלה שיש פגם בצניעות בבגד, צריך להתחבר עם הרצון הנכון של הבת להיות בעלת הופעה נאה, להעריך את הרצון כאמיתי, ולהרגיש עימה את הצער על כך שגבולות ההלכה גורמים לה שלא לקנות את הבגד. ההתחברות עם הכאב שלה תקל עליה להאזין לבקשתכם.

הנושא השלישי הוא המשך הקשר עם בתכם. שָאלת האם להיכנע לה? כניעה משמעותה שיש מלחמה ביניכם. אסור בשום אופן שזו תהיה ההרגשה ביניכם. הבת כבר בוגרת ויש לה עצמאות ויכולת לנהל את חייה באופן עצמאי. גם אם תשיבו לה שאינכם יכולים להתיר לה לקנות בגד כזה, עשו זאת מתוך יחס טוב ואוהב ולא מתוך הרגשת ניצחון עליה.

מומלצים