Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

מנהיגות ואהבה

הרב אליקים לבנון

הבעל הוא המנהיג של הבית, ומתוקף תפקידו זה הוא עמוד השדרה של השקט והשלווה בבית והוא האחראי על הקניית האמון והאהבה.

מומלצים