Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

התנהגות הילדים - סיבה או מטרה?

הרב אליקים לבנון

צריך להסתכל על המטרה של הילד במעשיו ולא על הסיבה להתנהגותו. המטרה שלו היא לקבל תשומת לב מההורים, ולא משנה איזו. כשמבינים את זה יודעים איך להגיב: צריך ללמד אותו שהוא יקבל המון תשומת לב חיובית להתנהגות טובה שלו, ולהתנהגות לא טובה - לא.

מומלצים