Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

ילד כח וילד תשומת לב

הרב אליקים לבנון

ילדים ניזונים מתשומת הלב של ההורים שלהם. יש 2 סוגי שיטות של ילדים למשוך תשומת לב שלילית מההורים: ילד כח - ע"י התנהגות כוחנית, וילד תשומת לב - ע"י התנהגות שבאה לעורר את רחמיהם של הוריו. צריך לדעת להבדיל בין סוגי השיטות ולהכיר את התגובה הנכונה לכל אחת מהן, אחרת רק מעצימים את הבעיה.

מומלצים