Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

טהרת המשפחה

הרב אליקים לבנון

ממתי נאסרים בלידה

שאלה

הרב שלום.

בעזרת ה' אנחנו מצפים ללידה בזמן הקרוב ונשמח אם הרב יוכל לפרט לנו ממתי נאסרים לפני הלידה. 

תודה רבה!

תשובה

 

שלום וברכה.

ככלל, בשני מצבים נאסרים בני הזוג: האחד, כאשר מתחיל דימום, והשני, כאשר יש פתיחת המקור, כפי שיבואר להלן.

יש מקרים בהם נאסרים בני הזוג לפני הלידה בוודאות, ויש מקרים המצריכים תשומת לב או שאלת חכם:

  • דימום ("שופעת")– אוסר. כתם אינו אוסר.
  • ירידת מים – כמעט כל ירידת מים בכמות מרובה בימים הסמוכים ללידה מלווה בדימום מועט, ובני הזוג נאסרים.

אם הייתה ירידת מים בכמות קטנה (למשל, אם נספגו המים בלבנים) וניכר שאין דימום, אינם נאסרים.

  • יציאת הפקק הרירי – אם יציאת ה"שעם" האוטם את פתח צוואר הרחם אינה מלווה בדימום – לא נאסרים. לעיתים, יש דימום קל הנמשך עם הפקק הרירי, והוא אוסר את הזוג. אכן, אם נראה כתם בלבד על הלבנים, דינו ככל כתם.
  • צירי לידה – בזמן צירים רגילים מותרים בני הזוג זה לזה.

כשמתחילים צירים תכופים (כל 2 דקות) – גם טרם בדיקת מיילדת – יש לחשוש לפתיחה ולנהוג באיסור.

  • בדיקת מיילדת – הבדיקה כשלעצמה איננה אוסרת אם אין דימום מהרחם. לעיתים, הבדיקה גורמת לפציעה חיצונית מדממת ויש לשאול את המיילדת אם מקור הדימום מפצע, שאינו אוסר, או מקורו מהרחם ואוסר.
  • סטריפינג בזירוז לידה (פעולת הפרדת הקרומים העוטפים את העובר באמצעות החדרת אצבע לפתח צוואר הרחם) – בדרך כלל, פעולה זו גורמת לדימום ואוסרת. אם אינה מלווה בדימום – אינה אוסרת.
  • פתיחת צוואר הרחם – אם בבדיקת המיילדת הוברר שיש פתיחה של 5 ס"מ (כ-½2 אצבעות), יש לחוש לדברי חכמים ש"אין פתיחת הקבר (=הרחם) בלא דם", ובני הזוג נאסרים.

מהלידה השנייה והלאה נאסרים רק בפתיחה של 6 ס"מ.

 

בשעה טובה!

 

 

 

 

מומלצים