Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

טהרת המשפחה

הרב אליקים לבנון

כיסוי ראש בתוך הבית- חובה או המלצה?

שאלה

הרב שלום,

ב"ה אני הולכת עם כיסוי ראש בשמחה, אבל בתוך הבית קשה לי להקפיד וזה קורה גם בתקופת הנידה. 

אני מאוד משתדלת אבל לא תמיד מוצאת את הכוחות להקפיד. 

האם זו ממש ההלכה או שזה גדר שקבעו חכמים? עד כמה בעייתי חוסר ההקפדה שלי?

תשובה

שלום וברכה,

עיקר חיוב כיסוי הראש לאשה הוא ביציאתה לשוק. למרות זאת, נתקבל מנהג ישראל לכסות את הראש גם בתוך הבית, ומידה טובה ומבורכת היא לכסותו אפילו בשעת השינה (בכיסוי נוח ועדין). דין זה נכון בין בזמני האיסור ובין בזמני ההיתר. עם זאת, אם האשה הולכת בביתה בשיער מגולה, מותר לבעלה לראותה.

 

נוסף לחיוב אשה לכסות את ראשה, קיים איסור נוסף של "לֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר" – לומר דבר שבקדושה אל מול טפח מגולה. דין זה שייך גם באשתו, אפילו בזמן שבני הזוג מותרים. לכן, אין ללמוד בדיבור, לברך או להתפלל אל מול ראשה המגולה (אפילו בשיעור של טפח) של אשתו או של אשה נשואה (אם לומד בהרהור או בקריאה בעיניים, מותר). אם השיער מגולה בשיעור הקטן מטפח, מותר. היתר זה שייך למי שלומד או מתפלל בפני שיער מגולה, אולם, המחויבת בכיסוי ראש לפי הגדרים שנתבארו, אין לה היתר לחשוף גם פחות מטפח (חוץ מהשיער הרגיל לצאת מחוץ לצמתהּ).

 

 

 

מומלצים