Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

העברת אחריות לילדים ופיתוח הרצון שלהם

הרב אליקים לבנון

אהבה אמיתית לילדים מפתחת בהם את תכונת האחריות. הרחמים עושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. חשוב להעביר לילדים אחריות ולתת להם ללמוד מטעויות, גם כשיש לכך מחיר. רק כך מפתחים בהם את הרצון.

מומלצים