Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

טהרת המשפחה

הרב אליקים לבנון

אנחנו מאורסים- יש דינים מיוחדים?

שאלה

הרב שלום,

בשעה טובה ב"ה התארסתי. 

האם יש דינים מיוחדים לתקופת האירוסין?

תודה

תשובה

שלום וברכה,

 

מזל טוב גדול.

בתקופת המפגשים להיכרות שבין בחור לבחורה (וכן בין כל איש ואשה זרים) וכן בתקופת ההמתנה לחתונה נוהגות חלק מההרחקות שבין בעל לאשתו נידה.

מה אסור בתקופה זו?

 1. נגיעה – אסורה.
 2. ייחוד – אסור.
 3. קלות ראש – אסורה.
 4. אכילה מקערה אחת – אסורה.
 5. הצעת המיטה בפניו – אסורה.
 6. מזיגת מים לכוס יין בפניו או בפניה – אסורה. נראה שגם לשגר לאשה כוס יין במיוחד לה – אסור.
 7. מנהג טוב לא לישון באותה דירה, אפילו בחדרים נפרדים. למרות שאין בכך איסור, ראוי לשמור על המנהג.

יש פעולות שנאסרו בין איש לאשתו כשהיא נידה, אולם בין מי שאינם בני זוג הן מותרות:

 1. הושטה מיד ליד – מותרת.
 2. ישיבה משותפת על ספסל, מיטה וכדומה – מותרת. יש להקפיד לא לגעת האחד בשני.
 3. אכילה על שולחן אחד בלי סימן הפסק – מותרת.
 4. אכילת שאריות מאכל או משקה שלה – מותרת.
 5. הכנת אוכל או שתייה איש לרעהו והגשתם בפניו – מותרת.
 6. טיול משותף – מותר. ויש להיזהר מאיסור ייחוד.

 

 

 

 

מומלצים