Spacer

empty label

הרב מרדכי וולנוב

מרחב אישי ומרחב זוגי

הרב מרדכי וולנוב

האם הזוגיות אמורה להגביל ולצמצם את בני הזוג? איך יוצרים מרחב זוגי בזוגיות תוך שמירה על המרחב האישי של כל אחד? מהם צרכיו של הבעל ומהם צרכיה של האישה בנושא הזה? איפה ומתי צריך לוותר וללכת לקראת הצד השני ואיפה צריך דווקא להתעקש על המקום שלנו? איך מתקרבים ומתקדמים בזכות השוני שבינינו ולא רק לומדים "להסתדר" עם זה? איך לאהוב את החסרונות של הצד השני? ומה יעשה, ובעיקר מה לא יעשה, בעל שמרגיש חוסר הערכה מאשתו?

מומלצים