Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

טהרת המשפחה

הרב אליקים לבנון

דימומים במהלך ההריון

שאלה

שלום הרב,

האם דימום במהלך הריון אוטומטית אוסר?

תשובה

שלום,

 

 

בדרך כלל, אשה מעוברת נחשבת כמסולקת דמים. אם יש דימום במהלך ההיריון, נאסרים בני הזוג כבכל דימום האוסר. רק אם התברר שמקור הדימום אינו רחמי (כמו פצע חיצוני או פנימי), אינם נאסרים.

בכל מקרה, דימום בהיריון מחייב התייעצות רפואית מיידית.

 

 

 

מומלצים