Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

טהרת המשפחה

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום רב.

 

בתקופה שאנו אסורים, מה עלי לעשות כשאשתי רוצה להתלבש בחדר?

תשובה

שלום.

מותר לבעל להסתכל על אשתו בעת נידותה בהיותה לבושה, אף אם נהנה בראייתה. אולם, אסור לבעל להתבונן במקומות גלויים אשר בדרך כלל מכוסים, שמא יבוא לידי מכשול והרהור. כאשר אשתו רוצה להתלבש בחדר – יצא או יסתובב ויפנה גבו אליה. עיקר האיסור הוא בהסתכלות שמשמעותה התבוננות, ולא בראייה בעלמא או במבט חטוף בדרך אגב שאי אפשר להימנע מהם.

בזמנים שבהם האשה רגילה לגלות חלק מהמקומות המכוסים בדרך כלל (למשל, בתקופת הנקה), נחשב הדבר כמקום המגולה שהבעל יכול להסתכל בו, ואף על פי כן, כדאי להימנע מהתבוננות על אשתו בשעה שאינה לבושה בצניעות, כדי שלא יבוא לידי הרהור ומכשול.

 

 

 

מומלצים