Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

כבוד הילדים

הרב אליקים לבנון

יהי כבוד בנך חביב עליך כשלך. חשוב מאד שלא לפגוע בכבוד הילד. מלבד הפגיעה בילד זה מקלקל את החינוך. החינוך צריך לקרות בבית מול ההורים והאחים בלבד, בחוץ אין עניין לנסות לחנך כיוון שמול אנשים אחרים זה מבייש את הילד ולא פועל את החינוך. יש לשים לב לשוני בין האחים, ולהתאים את החינוך לכל אחד.

מומלצים